Studenter revyen 2022

Studenterrevyen 2022 - 'det stopper aldrig'

Studenterrevyen spiller som Gæstespil på Teater Play i februar 2022. 

Al info og billetsalg står de selv for, og du kan læse mere og bestille billetter på deres egen hjemmeside:

Studenterrevyen 2022