Undervisere

BØRNEHOLD 1 (2.-4. klasse)

UNDERVISER: Frida Fugl (og ekstralærer Christina Sørensen)

BØRNEHOLD 2 (2.-4. klasse)

UNDERVISER: Thomas Vilhelm

UNGDOMSHOLD 1 (5.-6. klasse)

UNDERVISER: Mads Mikkelsen 

UNGDOMSHOLD 2 (7.-8. klasse)
UNDERVISER: Christina Sørensen

UNGDOMSHOLD 3 (9. klasse - 18 år)

UNDERVISER: Camilla Maike Juul

UNGDOMSHOLD 3 (fast vikar/afløser)

UNDERVISER: Mille Berg

VOKSENHOLD 1 - SKUESPIL (fra 19 år)

UNDERVISER: Thomas Nygaard

VOKSENHOLD 2 - IMPRO (fra 19 år)

UNDERVISER: Winnie Kristine

VOKSENHOLD 3 - SKUESPIL (fra 19 år)

UNDERVISER: Thea Kastberg

COMEDYHOLDET (fra 18 år)

UNDERVISER: Mads Brynnum, Christina Sørensen, Sofie Flykt m.fl.